Langue Etrangère

Fanny, een 17-jarige scholiere uit Frankrijk, gaat op uitwisseling naar Duitsland. In Leipzig ontmoet ze haar penvriendin Lena, die even oud is als zij en zich al volop bezighoudt met politiek activisme. Om indruk te maken op Lena verzint de verlegen Fanny een ander leven voor zichzelf, maar raakt al snel verstrikt in haar web van leugens.

Cast

Director

Trailer

Watch all the latest movies while relaxing in high-end design and ultimate comfort.

(
Watch Anything
)
(
Play Anywhere
)
(
Watch Anytime
)
Tell me more